• 981141295
  • cmus.coruna@edu.xunta.es

Tomás Sánchez

Tomás Sánchez

Procedementos Auditivos e Instrumentais

Estudios

Estudios

 

2012-2013. Mestrado Universitario en Desenvolvemento das Capacidades Musicais. Universidade Pública de Navarra.

Máster Universitario en Desarrollo de las Capacidades Musicales. Universidad Pública de Navarra.

MA in Development of Musical Skills. Public University of Navarra (Spain).

2011-2013. Mestrado en Musicoterapia. Instituto Superior de Estudos Psicolóxicos (ISEP) de Barcelona en colaboración coa Universidade de Vic.

Máster en Musicoterapia. Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP) de Barcelona en colaboración con la Universidad de Vic.

MA in Music Therapy. University of Vic, Barcelona (Spain).

2011-2012. Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato. Especialidade: Música. Universidade de Santiago de Compostela.

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Especialidad: Música. Universidad de Santiago de Compostela.

Spanish PGCE (MA in Teaching) Specialisation: Music.University of Santiago de Compostela (Spain). QTS recognised by the Teaching Agency of England. Teacher Reference Number: 1548724.

2007-2010. Título Superior de Música na Especialidade de Pedagoxía da Linguaxe Musical e da Educación Musical. (1er Licenciado LOXSE de Galicia nesta especialidade). Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

Título Superior de Música en la Especialidad de Pedagogía del Lenguaje Musical y de la Educación Musical. Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

BA Hons. in Music. Specialisation: Pedagogy in Language and Music Education. Superior Conservatory of Music, A Coruña (Spain).

Experiencia

Experiencia

Foi docente no Conservatorio Superior de Música de A Coruña de Piano Complementario en 2012 e actualmente é profesor do Departamento de Procedementos Auditivos e Instrumentais no Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

Ha sido docente en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña de Piano Complementario en 2012 y actualmente es profesor del Departamento de Procedimientos Auditivos e Instrumentales en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

He has been a teacher in the Superior Conservatory of Music of A Coruña in Complementary Piano in 2012 and he is currently a teacher in the Department of Instrumental and Hearing Procedures in the Superior Conservatory of Music of A Coruña

 

Teaching Assistant: Reception, KS1 y KS2. 2015

St John´s CE Primary School, Sevenoaks, Kent (Reino Unido) (United Kingdom).

Profesor asistente en grupos de 5 a 11 anos.

Profesor asistente en grupos de 5 a 11 años.

Teaching Assistant in groups of 5 to 11 years

 

Profesor de Música en Infantil, Primaria e Secundaria. 2014.

Profesor de Música en Infantil, Primaria y Secundaria. 2014.

Music Teacher in Reception, Primary and Secondary. 2014.

Instituto Español Vicente Cañada Blanch, Londres (Reino Unido), London (United Kingdom)

Programa Europeo “Galeuropa”. Dous meses de prácticas como profesor de música.

Programa Europeo “Galeuropa”. Dos meses de prácticas como profesor de música.

European Programme “Galeuropa”. Two months of placement as a Music Teacher.

 

Profesor de Música en Secundaria e Bacharelato. 2011-2012.

Profesor de Música en Secundaria y Bachillerato. 2011-2012.

Music Teacher in Secondary School. 2011-2012.

Instituto de Educación Secundaria Rosalía de Castro de Santiago de Compostela.

Prácticas trimestrais do Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato na materia de Música.

Prácticas trimestrales del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la asignatura de Música.

PGCE placement. Three months of placement as a Music Teacher.

Profesor de Linguaxe Musical e Educación Auditiva e Vocal. 2008-2010.

Profesor de Lenguaje Musical y Educación Auditiva y Vocal. 2008-2010.

Music Teacher in Conservatory. 2008-2010.

Conservatorio Profesional de Música de A Coruña. Professional Conservatory of Music A Coruña.

Prácticas anuais da Especialidade de Pedagoxía da Linguaxe Musical no Grao Elemental e Profesional de Música.

Prácticas anuales de la Especialidad de Pedagogía del Lenguaje Musical en Grado Elemental y Profesional de Música.

Two years of placement as a Music Language Teacher.

Contacto

E-mail:

tomassanchezxunta@gmail.com

Web:

es.linkedin.com/in/tomaslenguaje/

Tomás Sánchez

Comeza os seus estudos musicais na especialidade de piano no Conservatorio Elemental de Música de Betanzos e no Conservatorio Profesional de Música de A Coruña.

No Conservatorio Superior de Música de A Coruña comeza en 2006 a especialidade de Piano e en 2007 a especialidade de Pedagoxía da Linguaxe Musical e da Educación Musical.

Forma parte da primeira promoción en obter o título superior LOXSE na especialidade de Pedagoxía, sendo o primeiro alumno de Galicia con esta licenciatura.

Realiza tres programas de posgrao: Mestrado en Secundaria, Mestrado en Musicoterapia e Mestrado en Desenvolvemento das Capacidades Musicais.

Dende Novembro de 2011 pertence as listas de substitutos e interinos da especialidade de Linguaxe Musical en Conservatorios Profesionais e Superiores dependentes da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Ten experiencia docente en España e Reino Unido.

Completa a súa formación con Metodoloxías como Orff, Dalcroze, Método Bapne, Percusión Corporal, Solfeo Contemporáneo; con especialistas como: Verena Maschat, Sofía López – Ibor, Emilio Molina, José Luis Temes, Águeda Matute, Lola Bosom, Doug Goodkin, Christa Coogaan, Kofi Gbolonyo, Anna Alegre Valls, Francisco Javier Romero Naranjo. Ciclo completo de cursos Orff – Wuytack (Orff – Schulwerk) con Jos Wuytack. Cefore e CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación). Congresos, Xornadas e Cursos sobre innovación e investigación educativa, competencias, TIC para docentes, estereotipos de xénero etc. Seminarios sobre Danzas e Educación Vocal e Auditiva con Eva Narejos e Judit Faller. Universidad San Pablo Ceu de Madrid. Cursos sobre: Aprendizaxe, TIC, Competencias, Web 2.0, Acción titorial, Programación docente, Avaliación, Altas capacidades etc.

Formación complementaria en Piano. Cursos de técnica e interpretación pianística con instrumentistas e pedagogos como: Josep Colom, Luca Chiantore, Violeta Hemsy de Gaínza, Doménico Codispoti, Madalena Soveral, Nino Kereselidze, José Ramón Méndez, Alexander Kandelaki.

Experiencia coral: Co-director Coro IE Vicente Cañada Blanch; pianista acompañante e asistente en Coro St John´s CE Primary School. Barítono do Coro Universitario da Universidade Pública de Navarra.

Con respecto os idiomas posúe o nivel B2 de inglés do Marco común Europeo de referencia para as linguas.