• 981141295
 • cmus.coruna@edu.xunta.es

Matilde Rubio

É Profesora Superior de Pedagoxía Musical, Profesora Superior de Solfexo e Teoría da Música, Profesora de Piano e diplomada como Profesora de EXB na especialidade de ciencias.

matilde

Matilde Rubio

É membro do equipo pedagóxico ARAVAL co que publicou diversos libros de texto, entre os que destaca un método completo de Linguaxe musical (de seis cursos) para Conservatorios e Escolas de Música. Así mesmo, como membro do equipo PAUTA, publicou un método de Música Activa, que responde ao currículo desta materia, creada na Comunidade Autónoma de Galicia. Colabora na elaboración de unidades didácticas para a colección de contos musicais “A mota de po” e coa editorial Rodeira – Edebé na adaptación ao galego dos libros de texto de música de Infantil e Primaria.

Participou en diversas comisións tuteladas pola Consellería de Educación co obxecto de implantar a LOXSE nos conservatorios de Galicia. Impartiu cursillos de Pedagoxía Musical a mestres e profesores de secundaria, organizados pola Consellería de Educación, o Centro de Formación do Profesorado da Coruña, Lugo, Burela, Vigo, Pontevedra, Ferrol, a Diputación da Coruña e outros organismos privados. Participou de forma activa en cursillos e seminarios relativos a diversas parcelas da Música e da Psicoloxía.

Desde o curso 88/89 ata o 90/91 exerce como profesora interina de Linguaxe Musical e Piano no Conservatorio Elemental de Música de Soria. Desde o curso 91/92 ata o momento actual traballa como profesora por oposición no Conservatorio Superior de Música da Coruña, impartindo as seguintes materias: Solfexo e teoría da música, Linguaxe musical, Pedagoxía musical especializada, Música activa, Coro, Conxunto Coral, Audicions comentadas e Piano complementario.

No curso 92/93 fundou o Coro do Conservatorio, dirixíndoo durante cinco anos e realizando numerosos concertos na comunidade. No curso 97/98 propuxo a implantación dunha nova materia como optativa no terceiro ciclo de grado medio, enfocada principalmente aos alumnos que vaian realizar dirección de orquesta ou composición no grado superior, chamada Educación Auditiva. Foi Xefe de Estudos no curso 89/90 no Conservatorio de Soria, Coordinadora de Área no 90/91 no mesmo centro, Vicedirectora nos cursos 93/94, 94/95, 95/96 e 96/97 no Conservatorio Superior da Coruña e Xefe de Departamento de Pedagoxía desde o curso 05/06 ata o momento presente. No curso 2001/2002 coa implantación do grado superior Loxse foi adscrita como profesora de Educación Auditiva impartindo, ademais, como materias afines Práctica Auditiva, Técnicas de Educación Auditiva, Técnica Corporal, Técnicas de Expresión Corporal, Improvisación e Acompañamento, Repentización e Coro, sendo directora do Coro do Conservatorio Superior desde o curso 2001 ata o 2006. No curso 2005/2006 concédese ao Conservatorio da Coruña como nova especialidade Pedagoxía da Linguaxe e da Educación Musical pasando, desde entón e ata o momento presente, a dirixir o departamento de Pedagoxía e a impartir as seguintes materias: Teoría da Educación, Conxunto, Psicopedagoxía, Coreografía e Danza, Didáctica Xeral, Didáctica da Música e da Linguaxe Musical, Planificación de aula e dinámicas educativas e as optativas de Repertorio de Xogos Musicais, Técnicas de Educación Corporal e Introdución á Didáctica da Linguaxe Musical.

Publicacións

 • Equipo ARAVAL: “Solfeo rítmico y Entonación. Temas de Lenguaje Musical”. Editorial Piles. Valencia, 1993.
 • RUBIO, Matilde: “Aptitude Musical. Criterios de selección para o acceso ó grao elemental de música no Conservatorio da Coruña”, artículo publicado en la Revista Galega do Ensino nº 1, Decembro 1993.
 • Equipo ARAVAL: “Solfeo expresivo. Temas de Lenguaje Musical.” Editorial Piles. Valencia, 1994.
 • Equipo ARAVAL: “Fundamentos teóricos. Temas de Lenguaje Musical”. Editorial Piles. Valencia, 1995.
 • Equipo ARAVAL: “Fundamentos pedagógicos. Temas de Lenguaje Musical”. Editorial Piles. Valencia, 1995.
 • Equipo PAUTA: “Música Activa”. Libro del alumno. Editorial Red. Madrid, 1995.
 • Equipo PAUTA: “Música Activa”. Libro del profesor. Editorial Red. Madrid, 1995.
 • Equipo ARAVAL: “Lenguaje musical 1. Método activo para el nivel inicial de Educación Primaria y grado elemental de Conservatorios y Escuelas de Música”. Libro del alumno. Editorial Piles. Valencia, 1997.
 • Equipo ARAVAL: “Lenguaje musical 1. Método activo para el nivel inicial de Educación Primaria y grado elemental de Conservatorios y Escuelas de Música”. Libro del profesor. Editorial Piles. Valencia, 1997.
 • Equipo ARAVAL: “Lenguaje musical 2. Método activo para el nivel inicial de Educación Primaria y grado elemental de Conservatorios y Escuelas de Música”. Libro del alumno. Editorial Piles. Valencia, 1996.
 • Equipo ARAVAL: “Lenguaje musical 2. Método activo para el nivel inicial de Educación Primaria y grado elemental de Conservatorios y Escuelas de Música”. Libro del profesor. Editorial Piles. Valencia, 1996.
 • Equipo ARAVAL: “Lenguaje musical 3. Método activo para el nivel inicial de Educación Primaria y grado elemental de Conservatorios y Escuelas de Música”. Libro del alumno. Editorial Piles. Valencia, 1997.
 • Equipo ARAVAL: “Lenguaje musical 3. Método activo para el nivel inicial de Educación Primaria y grado elemental de Conservatorios y Escuelas de Música”. Libro del profesor. Editorial Piles. Valencia, 1997.
 • Equipo ARAVAL: “Lenguaje musical 4. Método activo para el nivel inicial de Educación Primaria y grado elemental de Conservatorios y Escuelas de Música”. Libro del alumno. Editorial Piles. Valencia, 1997.
 • Equipo ARAVAL: “Lenguaje musical 4. Método activo para el nivel inicial de Educación Primaria y grado elemental de Conservatorios y Escuelas de Música”. Libro del profesor. Editorial Piles. Valencia, 1997.
 • Equipo ARAVAL: “Lenguaje musical 1. Método activo para el grado medio de Conservatorios y Escuelas de Música”. Libro del alumno. Editorial Piles. Valencia, 1999.
 • Equipo ARAVAL: “Lenguaje musical 1. Método activo para el grado medio de Conservatorios y Escuelas de Música”. Libro del profesor. Editorial Piles. Valencia, 1999.
 • Equipo ARAVAL: “Lenguaje musical 2. Método activo para el grado medio de Conservatorios y Escuelas de Música”. Libro del alumno. Editorial Piles. Valencia, 1999.
 • Equipo ARAVAL: “Lenguaje musical 2. Método activo para el grado medio de Conservatorios y Escuelas de Música”. Libro del profesor. Editorial Piles. Valencia, 1999.
 • RUBIO, Matilde; SAMPAIO, Marga; SEOANE, Adela: “Guía didáctica del Sastrecillo Valiente” Cuadernos AgrupArte. Colección La Mota de Polvo. Editorial AgrupArte. Vitoria, 2000.

Cursos impartidos

 

 • “Ritmo, rimas e cancións”, destinado a profesores de Educación Infantil y Educación Primaria. A Coruña, 1994. Propuesto por la Dirección Xeral de Política Lingüística.
 • “Ritmo, rimas e cancións”, destinado a profesores de Educación Infantil y Educación Primaria. Vigo, 1994. Propuesto por la Dirección Xeral de Política Lingüística.
 • “Ritmo, rimas e cancións”, destinado a profesores de Educación Infantil y Educación Primaria. Pontevedra, 1994. Propuesto por la Dirección Xeral de Política Lingüística.
 • “Ritmo, rimas e cancións”, destinado a profesores de Educación Infantil y Educación Primaria. Vigo, 1995. Propuesto por la Dirección Xeral de Política Lingüística.
 • “Ritmo, rimas e cancións”, destinado a profesores de Educación Infantil y Educación Primaria. Pontevedra, 1995. Propuesto por la Dirección Xeral de Política Lingüística.
 • “Ritmo, rimas e cancións”, destinado a profesores de Educación Infantil y Educación Primaria. Pontevedra, 1995. Propuesto por la Dirección Xeral de Política Lingüística.
 • “El Psicorritmo”, destinado a profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Propuesto por el FORCEM. Septiembre, 1995.
 • “Estructuras musicais para a escola”, destinado a profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. A Coruña, 1996. Propuesto por el CEFOCOP de A Coruña.
 • Ponencia en el Primer Congreso internacional sobre A Importancia das Áreas Transversais na Educación. Neda del 26 al 29 de septiembre de 1996. Propuesto por la Universidade da Coruña. Campus de Ferrol.
 • “A música aplicada na escola”, destinado a profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. A Coruña, 1997. Propuesto por el CEFECOP de A Coruña.
 • “Os estudios de música no contexto da Loxse” conferencia de las jornadas sobre los estudios de música promovidas por el Conservatorio de Culleredo. O Burgo, 29 de Abril de 1997.
 • “Revisión do PEC: A análise de obxectivos e contidos do proxecto curricular de centro (Introducción ó PCC. Análise de obxectivos.)”, dirigido a los profesores de la Escuela de Música de Vilalba (Lugo). Mayo de 2001.
 • “Proxecto Curricular de Centro: Metodoloxía e Avaliación”, dirigido a los profesores de la Escuela de Música de Viveiro (Lugo). Mayo de 2001.
 • “Revisión de PEC: a análise de obxectivos e contados do proxecto curricular de centro (Introducción ó PCC. Análise de obxect)”, dirigido a los profesores de la Escuela de Música de Vilalba (Lugo). Junio de 2001.
 • “O coro escolar como actividade integradora do alumnado”, destinado a profesores de música de Educación primaria y secundaria. Abril de 2007. Propuesto por el Centro de Formación e Recursos da Coruña.
 • “A qué xogamos?”, destinado a profesores de Educación Infantil.Mayo de 2007. Propuesto por el Centro de Formación e Recursos da Coruña.
 • “Orientación aducativa a familias. 0-3 años”. Junio 2009. Propuesto por el Centro de Formación y Recursos de A Coruña .
 • “Introducción á pedagoxía teatral. Fundamentos da expresión artística”. Junio 2010. Propuesto por el Centro de Formación e Recursos da Coruña.
 • “Falar, contar e cantar na escola infantil”. Decembro de 2010. Propuesto por el Centro de Formación e Recursos de Lugo.
 • “Falar, contar e cantar na escola infantil”. Abril de 2010. Propuesto por el Centro de Formación e Recursos de Lugo (Burela).
 • “Falar, contar e cantar na escola infantil”. Decembro de 2011. Propuesto por el Centro de Formación e Recursos de Ferrol.
 • “Música e Movemento”. Julio 2012. Escuela Municipal de Música de Lugo. Concello de Lugo.