• 981141295
 • cmus.coruna@edu.xunta.es

Jorge Briones

Jorge Briones

Piano

Estudios

Estudios

 • Máster Universitario en “Innovación, Orientación y Evaluación Educativa”, Universidade de A Coruña, 2012.
 • Profesor Superior de Piano por el Conservatorio Superior de Música de Badajoz, 2001.
 • Máster en “Interpretación Pianística” en el Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska (2001-2004).

Experiencia

Experiencia

 • Profesor de piano y Pianista acompañante en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña (2008-actualidad).
 • Profesor de piano y Pianista acompañante en el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña (2004-2008).
 • Profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Almendralejo (2003-2004).
 • Profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Montijo (1999-2003).
 • Jefe del Departamento de Piano Acompañante en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña (2008-actualidad).
 • Jefe del Departamento de Piano en el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña (2007-2008).
 • Jefe del Departamento de Tecla en el Conservatorio Profesional de Música de Montijo (1999-2003).

Contacto

Enlaces redes sociales y contacto

Jorge  Briones

 

Email

jorgebrionesmartinez@gmail.com

Twitter

https://twitter.com/Xurxynho

Facebook

https://www.facebook.com/xurxynho

 

jorge brionesJorge Briones 

Nace na Coruña, onde comeza os seus estudos pianísticos no Conservatorio Superior de Música da súa cidade á idade de 14 anos, baixo a tutela da pianista Natalia Lamas, obtendo as máis altas cualificacións, así como varias Matrículas de Honra. En 1999 trasládase á Comunidade Extremeña, onde continúa a súa carreira pianística estudando no Conservatorio Superior de Música de Badajoz co profesor Alexander Kandelaki, baixo a súa supervisión, obtén o Título Superior de Piano con Matrícula de Honra e Premio Extraordinario Fin de Carreira.

Máis tarde realiza estudos de posgrao traballando co pianista Alexander Kandelaki no Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska. Simultáneamente continúa ampliando os seus coñecementos participando en numerosos cursos de interpretación musical, tanto de piano como de música de cámara, impartidos por Alexander Kandelaki, Nino Kereselidze, Mariana Gurkova, Natalia Lamas, Rosa María Kucharski, Guillermo González, Sebastián Mariné ou Eulalia Solé, entre outros.

 

Durante todos estes anos, a súa experiencia concertística é ampla, actuando en numerosos recitales de piano e música de cámara, tales como os realizados no Aula de Cultura Esteban Sánchez da Excma. Diputación de Badajoz, na sala de Concertos Museo Pérez Comendador Leroux e no Festival Iberia celebrado en Hervás (Cáceres), na Sala de Concertos do Conservatorio Profesional de Música de Almendralejo, ou no Teatro López de Ayala de Badajoz. En Galicia cabe destacar a súa participación no Festival de Música Are More cun recital no ciclo da Integral das Sonatas de Mozart. Ademais ofreceu recitales nos conservatorios da Coruña, Vigo, Ferrol, Culleredo e Santiago.

 

Forma o Dúo Scaramouche xunto co pianista Javier Ares, actuando en diversas salas do panorama musical galego, e realizando desde o 2010 varios estrenos de compositores galegos contemporáneos.

 

Desde 1999 traballou nos Conservatorios Profesionais de Montijo, Almendralejo, e A Coruña, e actualmente é profesor de piano e pianista acompañante no Conservatorio Superior de Música da Coruña.

 

Máis recientemente completa a súa formación investigadora obtendo o título de “Master Universitario en Innovación, Orientación e Avaliación Educativa”, título universitario oficial cursado na Universidade da Coruña.