• 981141295
  • cmus.coruna@edu.xunta.es

Javier Ares

Javier Ares

Piano

Estudios

Estudios

  • Doctor en Música por la Universidade de Santiago de Compostela, Facultade de Xeografía e Historia de la USC, 2014.
  • Profesor Superior de Piano por el Conservatorio Superior de Música de A Coruña, 2001.
  • Máster en Interpretación Pianística en el Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska (2001-2007).
  • Cursos de doctorado “Música na España Contemporánea” (UGR, UB, UNIOVI y USC), Santiago de Compostela, 2010.

Experiencia

Experiencia

  • Profesor de piano y Pianista acompañante en el Conservatorio Superior de Música de Vigo (2001-2008).
  • Profesor de piano y Pianista acompañante en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña (2008-actualidad).
  • Jefe del Departamento de Piano en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña (2009-2013; 2014-actualidad).
  • Responsable de la Biblioteca en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña (2010-actualidad).

Javier Ares Espiño (Ourense, 1979), comezou os seus estudos de piano no Conservatorio de Betanzos, continuando no Conservatorio Superior de A Coruña baixo a dirección de Natalia Lamas. Posteriormente ampliou os seus estudos no Centro Superior de Ensinanza Musical Katarina Gurska recibindo clases dos pianistas Alexander Kandelaki e Nino Kereselidze.

Desenvolve unha ampla actividade dentro da música de cámara en diversas formacións: Ensemble Logos, Ensemble Poulenc 2007, Trío Caronium, Dúo Scaramouche. Como solista destacan as súas actuacións coa Banda Municipal de A Coruña e a Banda Municipal de Santiago de Compostela, con Javier Viceiro-Filgueira como director. Realizou múltiples recitais en diversas formacións de dúo, entre eles destacan os que realizou cós tubistas Gene Pokorny e Rex Martin, ou cós trombonistas James Markey, Alberto Urretxo, Iago Ríos, Ko-ichiro Yamamoto e Jacques Mauger.

Traballou no Conservatorio Superior de Música de Vigo e actualmente é catedrático de piano no Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Baixo a dirección do Dr. Carlos Villanueva doutorouse en 2014 pola Universidade de Santiago de Compostela, e na súa faceta como investigador publicou Catálogo de Carlos López García-Picos (2011) e Carlos López García-Picos. Música a orillas del Atlántico (2016), este último co editado pola USC, Xunta de Galicia e Concello de Betanzos. Actualmente forma parte dun Proxecto de I+D+i da USC: Fondos documentais de música nos arquivos civís de Galicia (1875-1951): Cidades do Eixe Atlántico (REF: HAR2015-64024-R).

javierares.gal