• 981141295
  • cmus.coruna@edu.xunta.es

Personal non docente

PERSOAL NON DOCENTE 


 

  • Secretaría:

Mercedes Pampín Rúa

administracion@csmcoruna.com

 

  • Conserxería:

Reyes Otero Fernández

Mónica Sánchez Suárez

 

  • Persoal de limpeza:

María del Carmen Ares López

Manuela Álvarez Penas