• 981141295
  • cmus.coruna@edu.xunta.es

Especialidades

ESPECIALIDADES


As especialidades que configuran o grao superior das ensinanzas de música no Conservatorio Superior de Música da Coruña son:

Acordeón, Arpa, Canto, Clarinete, Contrabaixo, Fagot, Frauta Traveseira, Guitarra, Jazz, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín e Violonchelo.

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE A TITULACIÓN: TITULO SUPERIOR DE MÚSICA, ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN CURSO 2017/18

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE A TITULACIÓN: TITULO SUPERIOR DE MÚSICA, ESPECIALIDADE COMPOSICIÓN CURSO 2017/18

( Xeral e da linguaxe musical )

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE A TITULACIÓN: TITULO SUPERIOR DE MÚSICA, ESPECIALIDADE PEDAGOXÍA CURSO 2017/18

INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE A TITULACIÓN: TITULO SUPERIOR DE MÚSICA, ESPECIALIDADE DIRECCIÓN CURSO 2017/18