ENCUESTA – SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL CENTRO JUNIO 2017
Valoración: 1 Nada satisfeito    2 Pouco       3 Bastante       4 Satisfeito        5 Moi satisfeito Media
01. Grao de satisfacción respecto ó labor do Equipo directivo na xestión do centro. 4.25
02. Grao de satisfacción sobre a accesibilidade do equipo directivo para atender consultas. 4.75
03. Grao de satisfacción con respecto ó funcionamento do teu Departamento. 4.25
04. Grao de satisfacción con respecto á implicación dos membros do teu Departamento. 3.00
05. Grao de satisfacción coa xestión da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 3.67
06. Grao de satisfacción co programa Erasmus. 4.50
07. Grao de satisfacción co funcionamento da biblioteca. 3.33
08. Grao de satisfacción co ambiente no traballo en xeral. 3.75
09. Grao de satisfacción con respecto ás instalacións e equipamento do centro. 2.75
10. Grao de satisfacción coa páxina web do centro. 3.75
11. Grao de satisfacción cos procesos de calidade. 3.25
Total de profesores que contestaron a enquisa : 4

 

ENCUESTA – SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL CENTRO JUNIO 2017

 Valoración: 1 Nada satisfeito    2 Pouco       3 Bastante       4 Satisfeito       5 Moi satisfeito Media
01. Grao de satisfacción sobre a dispoñibilidade de cabinas para estudar. 1.86
02. Grao de satisfacción sobre o mantemento e estado das aulas. 3.38
03. Grao de satisfacción respecto ás instalacións e equipamento do Centro. 3.50
04. Grao de satisfacción sobre equipamento e acondicionamento do centro para albergar eventos propios e externos. 3.25
05. Grao de satisfacción sobre concursos, concertos e eventos que ofrece o conservatorio 3.88
06. Grao de satisfacción sobre a notificación e publicidade de eventos realizados no conservatorio. 3.13
07. Grao de satisfacción co sistema de matriculación. 3.25
08. Grao de satisfacción sobre a accesibilidade do equipo directivo para atender consultas. 3.86
09. Grao de satisfacción coa páxina web do centro. 3.38
10. Grao de satisfacción sobre a dispoñibilidade de acceso a internet que hai no centro. 2.25
11. Grao de satisfacción sobre servizo de fotocopias. 4.50
12. Grao de satisfacción co horario de biblioteca. 3.00
13. Grao de satisfacción coa dotación da biblioteca. 3.00
14. Grao de satisfacción co programa Erasmus. 4.33
Total de estudantes que contestaron a enquisa: 8

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON EL CENTRO. JUNIO 2016

 

Valoración: 1 Nada satisfeito    2 Pouco       3 Bastante       4 Satisfeito        5 Moi satisfeito Media
01. Grao de satisfacción respecto ó labor do Equipo directivo na xestión do centro. 3.75
02. Grao de satisfacción sobre a accesibilidade do equipo directivo para atender consultas. 4.31
03. Grao de satisfacción con respecto ó funcionamento do teu Departamento. 3.38
04. Grao de satisfacción con respecto á implicación dos membros do teu Departamento. 3.31
05. Grao de satisfacción coa xestión da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 3.13
06. Grao de satisfacción co programa Erasmus. 4.00
07. Grao de satisfacción co funcionamento da biblioteca. 3.13
08. Grao de satisfacción co ambiente no traballo en xeral. 3.75
09. Grao de satisfacción con respecto ás instalacións e equipamento do centro. 2.25
10. Grao de satisfacción coa páxina web do centro. 3.50
11. Grao de satisfacción cos procesos de calidade. 3.21
Total de profesores que contestaron a enquisa : 16

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON EL CENTRO. JUNIO 2016

 

 Valoración: 1 Nada satisfeito    2 Pouco       3 Bastante       4 Satisfeito       5 Moi satisfeito Media
01. Grao de satisfacción sobre a dispoñibilidade de cabinas para estudar. 1,74
02. Grao de satisfacción sobre o mantemento e estado das aulas. 2,93
03. Grao de satisfacción respecto ás instalacións e equipamento do Centro. 2,61
04. Grao de satisfacción sobre equipamento e acondicionamento do centro para albergar eventos propios e externos. 3,00
05. Grao de satisfacción sobre concursos, concertos e eventos que ofrece o conservatorio 3,10
06. Grao de satisfacción sobre a notificación e publicidade de eventos realizados no conservatorio. 3,46
07. Grao de satisfacción co sistema de matriculación. 3,77
08. Grao de satisfacción sobre a accesibilidade do equipo directivo para atender consultas. 3,75
09. Grao de satisfacción coa páxina web do centro. 3,39
10. Grao de satisfacción sobre a dispoñibilidade de acceso a internet que hai no centro. 2,63
11. Grao de satisfacción sobre servizo de fotocopias. 3,93
12. Grao de satisfacción co horario de biblioteca. 1,48
13. Grao de satisfacción coa dotación da biblioteca. 1,90
14. Grao de satisfacción co programa Erasmus. 3,55
Total de estudantes que contestaron a enquisa: 41