Nesta páxina irase publicando toda a información relativa ás probas de acceso para o curso 2021/22

 

PROBAS DE ACCESO AO CURSO 21/22
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO (+INFO)

RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS INSCRITAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA ESPECÍFICA DAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA

PREVISIÓN DE VACANTES PARA O ACCESO AO CURSO 21/22 (CONVOCATORIA DE SETEMBRO)


⊗  ALUMNADO ADMITIDO EN CADA CONSERVATORIO –  LISTAXE DEFINITIVA

INSTRUCIÓNS PARA A MATRÍCULA  2021/22 (CURSO 1º)  Do 21 ao 28 de Xullo


CUALIFICACIÓN PROBAS DE ACCESO

CUALIFICACIÓNS LISTAXE DEFINITIVA DE ASPIRANTES PRESENTADOS E NON PRESENTADOS Á PROBA ESPECÍFICA DE ACCESO ÁS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA NO CMUS SUPERIOR DA CORUÑA

  CUALIFICACIÓNS: LISTAXE PROVISIONAL DE ASPIRANTES PRESENTADOS E NON PRESENTADOS Á PROBA ESPECÍFICA DE ACCESO ÁS ENSINANZAS  ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA NO CMUS SUPERIOR DA CORUÑA


 

CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS NAS PROBAS SUBSTITUTIVAS DE TITULACIÓNS DE BACHARELATO PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

CALIFICACIÓNS PROVISIONAIS NAS PROBAS SUBSTITUTIVAS DE TITULACIÓNS DE BACHARELATO PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

RELACIÓN DEFINITIVA DE PERSOAS INSCRITAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA ESPECÍFICA DAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA

RELACIÓN PROVISIONAL DE PERSOAS INSCRITAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA ESPECÍFICA DAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA

CALENDARIO PROBAS DE ACCESO AO CURSO 21/22

INFORMACIÓN PARA A INSCRICIÓN NAS PROBAS DE ACCESO 2021/22

Oferta vacantes de acceso para o curso 2021/2022

Convocatoria acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas superiores de música para o curso 21/22

IMPRESO DE SOLICITUDE PARA AS PROBAS DE ACCESO


CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO

Criterios avaliación Acordeón/  Criterios Avaliación Arpa/   Criterios avaliación Canto/   Criterios avaliación Composición/   Criterios avaliación Corda   y  Repertorio orientativo pruebas de acceso Corda/ Criterios avaliación Guitarra/  Criterios avaliación Jazz/   Criterios avaliación Pedagoxía/  Criterios avaliación Percusión/  Criterios avaliación Piano/ Criterios avaliación vento madeira/   Criterios avaliación vento metal/  Criterios avaliación Dirección


MODELOS DE EXAMEN

♦ Análise Parte B Interpretación (agás Jazz)

Xuño 2018    Exame/ Obra/ Respostas/   Xuño 2019    Exame/ Obra/ Respostas/  Xullo 2020    Exame/ Obra/ Respostas/

Composición Parte A

xuño 2017/ xuño 2018/ xuño 2019/

Parte C Trompeta y Trombón

Primeira vista Trombón (2)/ primeira vista Trombón/ Primera vista Trompeta 2019/ Primera vista Trompeta 2020/

Pedagoxía

Pedagoxía parte B e C

Dirección

Exame análise/    Lectura 1ª vta./   Lectura 1ª vta/   Obra análise/

Dictado