• 981141295
  • cmus.coruna@edu.xunta.es

Acceso ao Centro

 Convocatoria das probas de acceso para o CURSO 2018/19  (ver normativa)

Especialidade Interpretación-Itinerarios: ​Arpa, Violín, Viola, Contrabaixo, Fagot, Trombón, Óboe, Baixo eléctrico, Batería, Piano-Jazz, Trompeta-Jazz, Trombón-Jazz e Contrabaixo-Jazz.
​(Publicación oferta de vacantes  27 de xullo)​
Prazos:
– Formalización de inscricións: 27 e 30 de xullo, 3-6 de setembro
– Publicación de admitidos ás probas: 7 de setembro
– Realización das probas: 10  de setembro
– Listaxe provisional admitidos por centro: 11 de setembro
– Listaxe definitiva e formalización de matrícula: 12 de setembro
Os tribunais das probas son os mesmos que os da resolución do 24 de abril de 2018 , pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado para os Conservatorios Superiores de Música para o curso 18/19.

 

Toda a información relativa ás probas de acceso será publicada nesta web nas próximas datas