• 981141295
  • cmus.coruna@edu.xunta.es
 
  AVISOS
 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
 
  TRABALLOS FIN DE ESTUDOS

Calendario  TFE

CALENDARIO DE TFE’S

OUTUBRO – DECEMBRO  2019

TFE

SHEILA SOTO LÓPEZ, PEDAGOXÍA

24-X- 2019, 11.00 H  AUDITORIO ANDRÉS GAOS

TFE

LORENA ABEIJÓN CASTRO, CLARINETE

8-X- 2019, 12.30 H  AUDITORIO ANDRÉS GAOS

TFE

ALBERTO GRELA GÓMEZ, JAZZ GUITARRA

17-X- 2019, 17.00 H  AUDITORIO ANDRÉS GAOS