RECLAMACIÓN CUALIFICACIÓNS (Impreso)

CALENDARIO  DE TRABALLOS FIN DE ESTUDOS
XUÑO / XULLO 2020

⇒  REALIZACIÓN DE TFES – PREFERENCIAS DO ALUMNADO

ORGANIZACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE ESTUDOS – XUÑO 2020 / MARZO 2021

(Impreso de solicitude)

 

CALENDARIO PROBAS CONVOCATORIA ORDINARIA 2º CUADRIMESTRE
MAIO 2020

  IMPRESO DE SOLICITUDE DE ANULACIÓN DE CONVOCATORIA

 

Comunicamos a continuidade da suspensión de toda actividade docente presencial ata novo aviso, segundo instrucións dictadas pola Consellería de Educación. 

Para a xestión de trámites administrativos,escribir a:

 

CONVOCATORIA DE CONCURSOS 

     Selección no departamento: ata o 12 de marzo de 2020

     Fase final: 27 de marzo de 2020
 

     Prazo de admisión: ata o 2 de abril de 2020

     Fase final: 6 maio de 2020
 
     Prazo de admisión: ata o 2 de abril de 2020
     Fase final: 5 de maio de 2020

 CONVOCATORIA 2019 DE BECAS ERASMUS+ PARA ALUMNADO

Prazo de entrega de solicitudes ata as  12.00 do 20 de Xaneiro de 2020

⊗  Impreso de solicitude de plaza no CSM Coruña  (Información xeral)

 

Conservatorio Superior de Música da Coruña
981141295 
Acceso Restrinxido LOE