• 981141295
  • cmus.coruna@edu.xunta.es
 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
 
  TRABALLOS FIN DE ESTUDOS

Calendario  TFE

CALENDARIO DE TFE’S

OUTUBRO – DECEMBRO  2018

TFE

NICOLÁS FRAGA GONZÁLEZ , VIOLÍN

31-X-2018, 19.30 H

TFE

XABIER CID SOTELO, JAZZ BATERÍA

25-X-2018, 19.30 H

TFE

FÁTIMA MARTÍNEZ PEREIRA, SAXOFÓN

31-X-2018, 12.30 H