MATRÍCULA DO CURSO 2021/22

INSTRUCIÓNS PARA A MATRÍCULA  2021/22 (CURSO 1º)  Do 21 ao 28 de Xullo

ATENCIÓN NUEVO NÚMERO SYMPHONIA REVISTA  do CONSERVATORIO Nº 7


INFORMACIÓN COVID-19

“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021”

⊗  “PLAN DE CONTINXENCIA” CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DA CORUÑA

⊗  RECOMENDACIÓNS DE PROTECCIÓN FRENTE AO CORONAVIRUS

⊗  ERROS MÁIS FRECUENTES NO USO DAS MÁSCARAS

⊗  CONSELLOS FRONTE AO CORONAVIRUS

⊗  PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN  CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO

⊗  ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN DO COVID-19

⊗  COVID-19 PREGUNTAS E RESPOSTAS VOLTA AS AULAS

⊗  DECÁLOGO EN CASO DE TER SÍNTOMAS DA COVID-19

⊗  ¿QUÉ FAGO SI ESTIVEN EN CONTACTO CUNHA PERSOA DIAGNOSTICADA DE COVID-19?

⊗  PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A APLICACIÓN DE LOCALIZACIÓN DE CONTACTOS Radar COVID-19 

⊗  ACTUALIZACIÓN nº 220. ENFERMIDADE POLO (COVID-19)


Conservatorio Superior de Música da Coruña
981141295 
Acceso Restrinxido CODEXPRO