• 981141295
  • cmus.coruna@edu.xunta.es
 
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
 
  TRABALLOS FIN DE ESTUDOS

Calendario  TFE

CALENDARIO DE TFE’S

OUTUBRO – DECEMBRO  2018

TFE

ÁNGEL FERREIRA BOUZA, JAZZ GUITARRA

31-X-2018, 17.00 H

TFE

NICOLÁS FRAGA GONZÁLEZ , VIOLÍN

31-X-2018, 19.30 H