• 981141295
  • cmus.coruna@edu.xunta.es

O LUNS DÍA 27 DE NOVEMBRO SAE O TERCEIRO NÚMERO DE  SYMPHONIA!!!

 

 
  AVISOS
 
  TRABALLOS FIN DE ESTUDOS

TFE

Daniel Chaves Cores. Piano

16 de novembro de 2017. 19,30h.

TFE

Cristina Suárez Silva. Canto 

 17 de novembro de 2017. 19,30h.

TFE

Pablo González Rodríguez. Guitarra jazz

 16 de novembro de 2017. 19,30h.