• Register

AVISO

Novas Recentes

29 de abril de 2015, 12.30 h Auditorio Andrés Gaos

29 de abril de 2015, 17.00 h  Auditorio Andrés Gaos

Conservatorio Superior de Música da Coruña, Manuel Murguía, 44. 15011 A Coruña, Tlf: 981141295 • Fax: 981140655
Acceso Restrinxido
LOXSE
Acceso Restrinxido LOE